Het vlaggenprotocol

Gebruik van de Nederlandse vlag:
De Nederlandse vlag symboliseert de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als zij in Nederland wordt gehesen dient de Nederlandse vlag een ereplaats in te nemen.

De juiste kleuren van de Nederlandse vlag zijn:
Helder vermiljoenrood - wit - kobaltblauw. De afmetingen verhouden zich als 2:3 waarbij '2' als broekingsmaat gehanteerd wordt en '3' het uitwaaiend gedeelte is. De lengte van de stok of mast is zodanig uitgevoerd dat de vlag, ook als zij halfstok hangt, de grond niet kan raken en het verkeer niet hindert. Op de vlag mogen geen versieringen of andere toevoegingen zoals teksten of beeldmerken worden aangebracht. Alleen op uitdrukkelijke toestemming van het staatshoofd kan daarvan worden afgeweken. Slechts enkele watersportverenigingen hebben die toestemming verkregen.

Tenzij volledig verlicht, mag geen Nederlandse of andere natievlag tussen zonsondergang en zonsopgang wapperen of gehesen worden. Het kan voorkomen dat een vlag na verloop van tijd versleten, danwel vervuild is. In deze gevallen moet de vlag op een onopvallende manier worden vernietigd of worden gereinigd en gerepareerd.

Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Voor particulieren en private instellingen en bedrijven bestaat een dergelijke instructie niet, maar hun wordt geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.

Oranje Vereeniging Rotterdam Oost, p.a. Margriet Kapiteijn, Vijverlaan 44, 3062 HL Rotterdam, e-mail info@ovro.nl, ING bank NL54INGB0000475706

X