Geschiedenis van de OVRO

 

1925 tot nu

Naar verluidt is de Oranje Vereeniging Rotterdam Oost (“OVRO”) al sinds 1925  (23 juni zijn de statuten bij Koninklijk Besluit no. 213 goedgekeurd) in volle glorie aanwezig in de vorm van een jaarlijks terugkerend kinderfeest in Kralingen. Het is zeer lastig om exact vast te stellen wat er allemaal is gebeurd in die meer dan 90 jaar, maar zeker is dat het altijd een feest is geweest vol tradities en dat het altijd in het teken heeft gestaan van het “vermaeck” van onze kinderen.

De historische activiteiten van OVRO

In 1999 bijvoorbeeld, treffen we een zeer gedetailleerde inventarislijst aan met o.a. vermeldingen als “5x trechter” of “toiletrollen, heel veel!”. Ook de verwijzing in 1995 naar “ wijn voor velddokter” geeft te denken. Maar duidelijk is ook dat de geest van de OVRO door de jaren heen goed bewaard is gebleven en dat de spelletjes nauwelijks zijn veranderd; het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld in 2011 met alle afleiding van DS, Playstation en Wii, activiteiten als ringwerpen, schminken en verkleden nog steeds heel populair waren.

Groots is ook de prachtige optocht door Kralingen: drumband voorop en natuurlijk het bezoek aan Pniël als sluitstuk. Vele kinderen lopen mee in optocht door de wijk, verkleed als Koning en Koningin en met een versierde step of wandelwagen, die zelfs omgetoverd zijn tot Koninklijke Koetsen! En ieder kind met zijn versierde kroon, want de mooiste kroon wint een prijs!

Ook is het goed vast te stellen dat soms kleine aanpassingen en veranderingen het feest ook voor de toekomst waarborgen. De rode draad is echter nog steeds een mooi kinderfeest en Oranjegevoel. En het doel is dat we de verjaardag van de Majesteit met veel plezier vieren.

Een meer serieuze ondertoon heeft de plechtigheid op 4 mei, de dodenherdenking, voor de OVRO: er wordt zowel op de Oudedijk als op de Hoflaan een krans gelegd om hen die ons in de 2e wereldoorlog hebben bevrijd en hen die zijn gesneuveld te herdenken. Ook dat hoort bij de traditie van een vereniging met een dergelijke rijke historie.

Het feest is voor iedereen uit de buurt en is daardoor altijd een open feest geweest. Het is prachtig om te zien dat zoveel kinderen zoveel plezier hebben met alle spelletjes en dat er ook voor de ouders voldoende vertier is. Misschien komt onze burgemeester nog wel even kijken! Nog vele jaren!

Oranje Vereeniging Rotterdam Oost, p.a. Margriet Kapiteijn, Vijverlaan 44, 3062 HL Rotterdam, e-mail info@ovro.nl, ING bank NL54INGB0000475706

X